Varstvo osebnih podatkov

Podjetje ČADEŽ, mesarstvo, trgovina, gostinstvo, d.o.o. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.


Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.


Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.


Spletne strani uporabljajo "piškotke". To so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste "piškotke" sprejeli ali zavrnili.


Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani.


Obdelava osebnih podatkov in izvajanje videonadzora v družbi Čadež d.o.o.

Obvestilo zunanjim osebam po 13. členu uredbe gdpr in tretjem odstavku 76. člena zvop-2 glede obdelave osebnih podatkov in izvajanja videonadzora v družbi Čadež d.o.o.


Upravljalec zbirke osebnih podatkov: ČADEŽ d.o.o., mesarstvo, trgovina, gostinstvo, d.o.o., Visoko 7g, 4212 Visoko, Tel: 04 20 134 76; Fax: 04 20 134 71; tonja@mesarstvo-cadez.si


Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana: /
Namen obdelave osebnih podatkov: varnosti ljudi (zaposlenih in obiskovalcev) ter premoženja družbe (nadzor vstopa ali izstopa/dovoza v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov, nadzor znotraj posameznih delov poslovnih prostorov)


Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: točka f člena 6 (1) GDPR, ZVOP-2
Obrazložitev zakonitih interesov: obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov (varnost ljudi in premoženja družbe), za katere si prizadeva upravljalec
Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: podatkov družba tretjim osebam ne posreduje, razen če izkažejo pravni interes
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: /
Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: 60 dni


Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov ali popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava osebnih podatkov ne temelji na privolitvi.


Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si). Informacije o tem:


Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: /


Informacije o tem:

- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: NE.
- ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: NE.


Informacije o posebnih vplivih obdelave / nadaljnje obdelave: ni
Neobičajne nadaljnje obdelave:
- nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja;
- zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja;
- nadzor s pomočjo videonadzornega sistema (način snemanja in arhiviranja posnetkov in na način neposrednega spremljanja dogajanja v živo) spremlja posebej pooblaščena oseba.

Izključitev odgovornosti

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu podjetje ČADEŽ, mesarstvo, trgovina, gostinstvo, d.o.o. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.


Prav tako podjetje ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.


V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, podjetje ČADEŽ, mesarstvo, trgovina, gostinstvo, d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.


Avtorske pravice

© Copyright 2011 ČADEŽ, mesarstvo, trgovina, gostinstvo, d.o.o. Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja ČADEŽ, mesarstvo, trgovina, gostinstvo, d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.